top of page

MISSIO 
ØNSKEBO

 

Ønskebo on helsinkiläinen teknologiaratkaisuja kehittävä perheyritys.

 

 

Hyvä itsenäinen elämä

 

Ønskebon missio on auttaa senioreita elämään kotonaan hyvää ja itsenäistä elämää. Ihmisen toimintakyky  muuttuu ikääntyessä ja se vaikuttaa oleellisesti siihen miten kotona pärjätään ja millaista apua sinne ehkä tarvitaan.  Elämän murrostilanteissa ihminen voi hetkellisesti menettää otteensa elämästä. Yhden ihmisen vaikea -tai muuttunut elämäntilanne vaikuttaa myös lähiomaisiin. Oman kokemuksemme mukaan pienikin arjen asian helpottaminen voi auttaa tilanteessa, jossa kaikki tuntuu sekavalta. Meille on tärkeää, että ratkaisumme vastaavat vanhusten ja perheiden todellisiin tarpeisiin.

Vuoteen 2030 mennessä Suomessa asuu 1.5 miljoonaa +65-vuotiasta senioria. Vanhustyön, kotihoidon ja vanhuksia hoitavien perheiden haasteet ovat jo nyt tiedossa ja tilanne muuttuu koko ajan vielä haasteellisempaan suuntaan.  Muuttuvan maailman ongelmia ei ratkaista yksin teknologian turvin, mutta sillä voi olla iso merkitys esimerkiksi itsenäisen asumisen ja päivittäisten rutiinien tukena.

 

Yhteyksiä ja yhteenkuuluvuutta

 

Ihmisen perustarpeisiin kuuluu tunne siitä, että kuuluu johonkin joukkoon. Yhteiskuntaa tulisi rakentaa niin, että kaikki voisivat omalla tavallaan osallistua yhteisönsä toimintaan ja näin kokea yhteenkuuluvuutta.  Tällä tunteella on tärkeä ihmisen hyvinvointiin vaikuttava psykososiaalinen merkitys.

 

Kun vanhenemme yhteydenpito ystäviin ja perheisiin muuttuu ja usein monimutkaistuu. Vähentyneet sosiaaliset kontaktit voivat tehdä elämästä yksinäistä ja myös turvatonta. Perhe ja ystävät ovat yleensä tärkein yhteys ympäröivään maailmaan. Kun yhteyttä ei ole, myös maailma loittonee.

 

Naapurin mummoa voidaan nähdä päivittäin mutta jos etäisyyttä on paljon, niin yhteydenpitovälineiden rooli kasvaa.  Älylaitteiden ja sovellusten käyttäminen ei kuitenkaan ole itsestään selvyys iän karttuessa. Se mikä on helppoa ja selkeätä toiselle, voi  toiselle olla hyvinkin vaikeata ja hankalaa. Kun käyttöliittymien suunnittelussa kiinnitetään huomiota käytettävyyteen ja  käyttäjien erilaisiin tarpeisiin, niin silloin teknologia voi jopa parantaa perheen yhteydenpitoa.

Vähennetään syrjäytymistä

 

Elämä ei ole pelkkää selviytymistä. Ratkaisuillamme haluamme tukea elämää, jossa ihmisen on mahdollista toimia aktiivisena osana omaa yhteisöään ja saada sitä kautta tarkoitusta elämälleen. Aktiivisuuteen kuuluu yhteydenpito perheeseen ja ystäviin, pääsy harrastuksiin ja muihin palveluihin. Mitä digitaalisemmaksi palvelujen osto esimerkiksi tehdään, sitä suurempi vaara on siinä, että jätämme seniorit sekä palvelujen että yhteisön ulkopuolelle.

 

Tasa-arvoisen ja esteettömän toimintakulttuurin luominen ei ole pelkästään yhteiskunnan tehtävä, vaan vastuu on myös yrityksillä. Jotta seniorit voisivat käyttää digitaalisia palveluja, täytyy niiden käytettävyys myös olla seniorien digitaitojen ja toimintakyvyn mukaisia.

mummo edestä.png
bottom of page